Våra erfarenheter


Vår organisation präglas av ständigt lärande. Vi blandar mångårig erfarenhet från flera medarbetare med mer än 30 års branscherfarenhet med yngre, nyfikna och ifrågasättande medarbetare.

Våra kärnområden, projekt/byggledning och besiktning inom järnvägssektorn och eldistribution.


Tjänster vi kan erbjuda 

- Projektledning 

- Byggledning

- Byggplatsuppföljning 

- Handlingsplaner

- Uppföljning

- Fältkontroller

- Avvikelsehantering

- Kalkylering

- Succesiv kalkylering

- Kalkylansvarig

- Underlagskalkyler

- LCC-analysering- Arbetsmiljö

- Kvalitet 

- Miljö 

- BAS P/ BAS U

- Riskanalysering

- Osäkerhetsanalysering

- Uppföljning

- Ibruktagandebesiktning el

- Ibruktagandebesiktning bana

- Besiktning

- Entreprenadsbesiktning

- Garantibesiktning

- Underhåll och säkerhetsbesiktningar


KMA

Som ett konsultföretag inom spårbunden infrastruktur strävar vi efter att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster samtidigt som vi främjar en positiv påverkan på miljön och skapar en hälsosam arbetsmiljö för alla inblandade parter. Vårt åtagande är att integrera kvalitet, miljö och arbetsmiljö i alla aspekter av vårt arbete för att skapa framgångsrika och hållbara projekt.


Förutom att prioritera kvalitet och miljö är arbetsmiljön en viktig del av vårt fokus. Vi strävar efter att skapa en säker och hälsosam arbetsplats där alla medarbetare och samarbetspartners kan trivas och vara produktiva. Genom att erbjuda kontinuerlig utbildning, upprätthålla höga säkerhetsstandarder och främja välmående strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där alla kan växa i sin roll och bidra till framgångsrika projekt.


Vi är stolta över vår förmåga att kombinera kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Genom att integrera dessa aspekter i vårt arbete bidrar vi inte bara till framgångsrika projekt, utan också till en hållbar framtid där infrastrukturen är hållbar, miljön skyddas och arbetsmiljön är säker och hälsosam. Tillsammans kan vi forma en bättre och mer hållbar framtid i branschen.