Vi breddar din organisation på de områden där du behöver förstärkning

Entreprenadsakkunnig

Arbetsledning

Elinstallatörsansvar

Tidplanering

Byggbarhet

Byggetapper

Utmärkningsansvarig (APV 3)


Projekt och Byggledning

Projektledning

Byggledning

Handlingsplaner

Uppföljnig

Fältkontroller

Avvikelsehantering


Personaluthyrning

Elmontör

Elsäkerhetsledare LSP/HSP

Kopplingsledare LSP/HSP

SOS-planerare

SOS-ledare

Tågvarnare

TSM A,L,E-Skydd

Kalkylering

Succesiv kalkylering

Kalkylansvarig

Underlagskalkyler

Kalkylerbarheter

LCC-analysering


Byggarbetsmiljö

BAS P

BAS U

Riskanalysering

Osäkerhetsanalysering


Drifttagning/ Inkoppling

Tidplanering

Uppföljning

Inkopplingsledning

Ibruktagandebesiktning el

Ibruktagandebesiktning bana


Besiktning

Entreprenadsbesiktning

Garantibesiktning

Underhåll och säkerhetsbesiktningar

Statuskontroll

Revisionsbesiktning

Våra erfarenheter


Vår organisation präglas av ständigt lärande. Vi blandar mångårig erfarenhet från flera medarbetare med mer än 30 års branscherfarenhet med yngre, nyfikna och ifrågasättande medarbetare.

Våra kärnområden, projekt/byggledning och besiktning inom järnvägssektorn och eldistribution.