Vi breddar din organisation på de områden där du behöver förstärkning

 

 

 

 

Entreprenadsakkunnig

 • Arbetsledning
 • Elinstallatörsansvar
 • Tidplanering
 • Byggbarhet
 • Byggetapper
 • Utmärkningsansvarig (APV 3)

 

Projekt och Byggledning

 • Projektledning
 • Byggledning
 • Handlingsplaner
 • Uppföljnig
 • Fältkontroller
 • Avvikelsehantering

 

Personaluthyrning

 • Elmontör
 • Elsäkerhetsledare LSP/HSP
 • Kopplingsledare LSP/HSP
 • SOS-planerare
 • SOS-ledare
 • Tågvarnare
 • TSM A,L,E-Skydd

Kalkylering

 • Succesiv kalkylering
 • Kalkylansvarig
 • Underlagskalkyler
 • Kalkylerbarheter
 • LCC-analysering

 

Byggarbetsmiljö

 • BAS P
 • BAS U
 • Riskanalysering
 • Osäkerhetsanalysering

 

Drifttagning/ Inkoppling

 • Tidplanering
 • Uppföljning
 • Inkopplingsledning
 • Ibruktagandebesiktning el
 • Ibruktagandebesiktning bana

 

Besiktning

 • Entreprenadsbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Underhåll och säkerhetsbesiktningar
 • Statuskontroll
 • Revisionsbesiktning

Våra erfarenheter

 

Vår organisation präglas av ständigt lärande. Vi blandar mångårig erfarenhet från flera medarbetare med mer än 30 års branscherfarenhet med yngre, nyfikna och ifrågasättande medarbetare.

Våra kärnområden, projekt/byggledning och besiktning inom järnvägssektorn och eldistribution.

 

Litz Konsult AB

Korsgatan 2

602 33 Norrköping